Kan du något om klimatzonerna?

1: Vad zon är det vart de tär blått på kartan?

2: Vad kallas det som är gult på kartan?

3: Vad kallas den röda delen av kartan?

4: Vad kallas den orangea delen av kartan?

5: Vilken är den varmaste zonen?