Kan du matte

1: 7• 600 =?

2: Hur många kanter och suder har en rektangel

3: Man kan räkna på olika sätt så hur många strängar har en gitarr

4: Hur många sider har boken rum 213

5: Vilka är dom vanligaste räknesätt ?

6: 1 + 9999