Kan du matte?

1: Vad är 29+42?

2: Kan du gånger eller? Så vad blir 9•6

3: Division så vad är 20 delat på 5?

4: Vad är minus och vad är 67-42?

5: Hur tror du det gick?