kan du matte? (detta är riktiga svar)

1: vad är 1+2

2: vad är 5+5

3: vad är 4+4

4: 8+2

5: 2+3

6: 9+20