Kan du förkortningar?

1: Vad betyder vgd?

2: Vad betyder nt?

3: Vad betyder pv

4: Vad betyder omg?

5: Vad betyder ism?

6: Vad betyder fv?