Kan du bli känd på musica.ly

1: Har du över 100 fans

2: Får du mer än 20 likes på dina musica.lys

3: Kan du de här förkortningarna, Idk, hne

4: Kan du transfixon. (Stav)

5: Brukar du använda (#) i musica.lys

6: skriver du saker på,dina musica.lys

7: Går många in på dina live.lys

8: Gör du lipsynks