kan ditt namn

1: är du känd?

2: har du kort namn?!

3: heter du Oliver

4: är du kille?

5: du heter cooloooo