Kamme the boss

1: Hur kort är jag?

2: Vad hatar jag mest av allt?

3: Vad gillar jag för godis?

4: Vad skulle jag heta om jag inte hette Kamelia?

5: När var det beräknat att jag skulle födas?

6: Vilket djur har jag alltid velat ha men är rädd för?

7: Min absoluta favoritfilm?

8: Vilket husnummer har jag?