Kalas

1: Har du barn kalas

2: Har du ballonger

3: Är du på lekland

4: Vad gör du på kalas

5: Kör du fotboll på kalas