Justin Bieber

1: Hur gammal är Justin

2: Hur lång är han

3: Vem var hans första tjej

4: Hur många syskon har han

5: Har han en pappa

6: Har Justin någon gång varit i fängelse