Juridik, begrepp

1: Internationell rätt

2: Folkrätt

3: Europarådet

4: konvention

5: Mänskliga rättigheter

6: Europadomstolen

7: FN

8: Internationella domstolen

9: internationella brottmålsdomstolen

10: Tribunal