Julle H

1: Vad heter jag?

2: Vad är mitt mellan namn?

3: Har jag en pojkvän?

4: Vad heter min pojkvän?

5: Vad har jag.....

6: Bästa vän

7: Bästa vän

8: Häst...

9: Var Quizet bra?