Judo

1: Waar komt judo vandaan

2: Welke banden zij er op volgende zeten

3: Vanaf hoe oud moet je zij voor judo?

4: Moet je bij judo aanvallen

5: Is judo een jongens sport

6: Welke band had mijn moeder