Judendom

1: Vad är ett kriterium för att få kallas Jude?

2: Vad innebär sekulära Judar?

3: Judendomen är en monoteistisk religion, vad innebär detta?

4: Hur lyder den Judiska trosbekännelsen?

5: Vilket är det "Judiska" språket?

6: Vad kallas den sjuarmade ljusstake på bilden?

7: Vad är den traditionella uppgiften för Judiska män?

8: Hur många delar består Tanak av?

9: Vad kallar man den Judiska prästen

10: Vad kallas berättelserna om hur buden kom till?

11: Judendomen är indelad i tre olika inriktningar den ortodoxa, den konservativa och ... ja vilken är den tredje inriktningen?

12: Vad kallas den mat som är tillåten att ätas inom Judendom?

13: Vad kallas den Judiska gudstjänstlokal?

14: Vilka dagar pågår sabbaten?

15: När börjar Judendomens tideräkning?

16: Vad står bar mitzva för?

17: När firas pesach?

18: Inom Judendomen är det en sed att lägga en liten på den grav man besöker, varför gör man detta?

19: Vart bor det flest Judar i Världen idag? (2015)

20: Ungefär hur många Judar finns det i världen?