JONNA

1: Vem är jonna kär i

2: Hur många hundar har hon

3: Är hon gift

4: Har hon några barn

5: Är jonnas bästa vän johana