jonathan och Irma

1: När är vi födda?

2: Vilket år började vi känna varandra?

3: Vad sa Jonathans mamma när hon hämtade han hos Irma?

4: Vad gillar vi för figur?

5: Vad gör vi när vi är?