Jonastan Gunterrrrrr

1: Gillar han Overwarch

2: Är han smart

3: Har han en lång

4: När blir Jonastan påtänd

5: Räcker han upp handen utan att veta vad han ska svara?