JOhan

1: är johan gay

2: har johan nån gång jappat en katt unge

3: har johan nån gång jappat en katt unge

4: har johan någon gång jappat popa

5: ska johan knula sozan

6: är wille gay

7: har robin skickat x pic till nora och maya