Jocke och Jonna

1: Rider Jonna?🐴

2: Vad heter dom i efter namn?

3: Hur många hundar har dem?

4: Har Jocke knarkat?

5: Vad gjorde Jocke på guldtuben 2016?

6: Har dom barn?🤰👼