Jocke och Jonna

1: vad heter deras hundar

2: bor dom i hus

3: är jocke och jonna med barn

4: har dom svart mögel i sitt hus

5: hur många år har dom försökt skaffa barn

6: hur länge har jocke och jonna varit i hopp