Jocke och Jonna

1: Hur gammal är Jonna?

2: Hur gammal är Jocke?

3: Vilket år föddes Jocke?

4: Vilket år föddes Batman?

5: Vad heter deras nya hund?

6: När gifte sig Jocke och Jonna?

7: Vart gifte Jocke och Jonna sig?

8: Hur många videos har de döpt till (Testar USAgodis)?

9: Hur många videos har de döpt till (challenge)?

10: Hur lång är deras längsta video?

11: Hur många videos har de gjort?

12: Hur många prenumeranter har de?

13: (BONUS FRÅGA) Vilka var med på hundra lager kärlek?