Jocke & Jonna

1: Vad heter Jonna i efternamn?

2: Har Batman några syskon?

3: Vilket år föddes Jocke?

4: Har Jonna några bröder?

5: Jockes första video?