Jociboi

1: Vad brukar Jocke och Jonna göra mot varandra?

2: Hur hade Jocke det när han var liten?

3: Hade Jocke några syskon när han var liten?

4: Har Jonna polis anmält Jocke

5: Har Jocke haft ett eget tv program?