jninom

1: Oskälig

2: Generalklausul

3: Ocker

4: Tillitsprincipen

5: Befogenhet

6: Realavtal

7: Offert

8: Konkudent handlande

9: Rättshandling

10: Rättsligt bindande

11: Rättslig handlingförmåga

12: Ställningsfullmakt