Jhakobs kvis

1: Var är jag född

2: Velken sport jag går i

3: Velken är min favoritnumer

4: Hur mange sysken jag her

5: Her lange jag bor i Sverge