Jenny mitts

1: Vad jobbar Jenny med

2: Har Jenny barn

3: Om hon har barn hur många har hon

4: Vad tror du att hons största barn heter

5: Vad heter hon i mellan namn