Ja/JA

1: Min kompis fisk har inga hästar?

2: Vad ehetr vandt på finska?

3: jag gilar guftw ?

4: majskolvar erl en fisk?

5: youtube är kul me d fiskar=

6: dethär blir kulj ?

7: smasung blir morot? :)

8: lampor har fiskmajs

9: hörlurar hatar det som finns i fajtiwskty?

10: qiuz me gilarr 9?

11: stjärna har en lång trattt?