Jag vet allting om dig

1: Du kanke heter någonting av det här

2: Har du

3: Du kanske gillar det här

4: Dina vänner kanke heter

5: Hur gamal är du