Jag kan gissa hur du är som person

1: Om du skulle beskriva dig med ett ord vilket då

2: Är du snäll

3: Om du ser någon som blir mobbad vad gör du

4: Gillar du denna quiz

5: Är du redo för sista frågan