Jag kan ditt namn!!! (Tjejer)

1: Snapar du ofta?

2: har du bra betyg?

3: Älskar du Justin Bieber?

4: Åker du utomlands ofta?

5: Har du ett eller flera A i ditt namn?