Jag gissar din ålder

1: Vad går du i för sport

2: Vad gör du på fritiden

3: Vad har du för färg på håret

4: Vad äter du?

5: Brukar du tänka på dit utseende