jag är bra eller

1: Är jag bra

2: Vad heter ja

3: Känner du dig bäst

4: Har du blivit mobad

5: Jag vet inte vad jag gör med mitt liv

6: Nu är dena Quisen slut så ...