Ja nej frågor

1: Är du en snäll oerson

2: Är du snäll

3: Sover du kl:7

4: Är din lampa gul

5: Är din lampa gul

6: Är din lampa gul

7: Är du en ängel

8: Är du en ängel

9: Är du en ängel

10: Är du en ängel

11: Är du en ängel

12: Är du en ängel