IT quiz

1: Vad heter clownen

2: Vad heter den lilla pojken ?

3: Vilken färg har clownen på håret?

4: Va quizen bra?

5: Är detta sista frågan ?