Islam

1: Vad betyder Islam

2: Vad betyder "halal"?

3: Vad betyder "Haram"?

4: Vem var Mohammed?

5: Vilken av dessa är INTE en av Islams fem pelare