Islam 86-87

1: Vad kallas de fem punkterna som människan fick av Gud?

2: Vad heter templet som Abraham och Ismael byggde i Mecka?

3: Vilken är den första pelaren?

4: Vilken är den andra pelaren?

5: Vilken är den tredje pelaren?

6: Vilken är den fjärde pelaren?

7: Vilken är den femte pelaren?

8: Vad heter den månad muslimer fastar?

9: Vart vänder sig muslimer när de ber?

10: Vad betyder vallfärd?

11: Vad betyder fasta?