Isac persson

1: Vilket datum föddes jag?

2: Vad heter jag i mellannamn?

3: Hur många katter har jag haft?

4: Vart döptes jag?

5: Färg på mina ögon

6: Kan jag simma