Iq test

1: Är du smart

2: Är din mamma smart?

3: Vad bätyder ?

4: Du är såhär smart