Igbo

Igbo
Igbo
40% Complete (success)

1: Elu na ala, nnukwu na

2: Ihuokwu na azuokwu putara

3: Amamihe na

4: nwoke na

5: ._________ na okenye

6: Obioma na

7: Ihe na

8: Elu na

9: Ibu na

10: Warawara na

11: Mmuo nso

12: Nwayoo

13: Were na

14: Okpomooku na