IbisPaint

1: 1.Med vilkken färg skissar man?

2: 2. Hur många färgar fins det att måla med?

3: 3. Vad ritar Jag oftast?

4: 4. Vad rita jag till sist?

5: 5. Vilkken är min favoritfärg i ip?

6: 5. Vilkken är min favoritfärg i ip?

7: 6. Hur många layer kann man ha?