I vilket gäng är du? (Svegs 7:or)

1: I vilket klassrum går du i?

2: Använder du smink? 👻

3: Vad skulle du säga om dem äldre på skolan?

4: Håller du på me nån sport?

5: Hur lång är du?

6: Vad väljer du helst?

7: Har du färgat håret någon gång?

8: Är ni Niklas?

9: Har du gått på Norra?

10: Tycker du att du är "populär"?