I Vilket elevhem är du i Harry Potter

1: Vilken tid på dyngnet gillar du bäst

2: Vilket djurart

3: Välj en person

4: Välj en färg

5: Välj ett element