HxH TILL YzY

1: Vad är Gosses riktiga namn:

2: Vad är mina tre favo färger:

3: Vad heter jag i mellan namn:

4: Vad tycker du om det här quizet /Ärligt;

5: Nästa......~