Hur vet jag om hon är intresserad?

1: Brukar ni höras av ofta?

2: Vem skriver oftast först?

3: Hur är hon i din närhet?

4: Gillar ni varandras bilder på sociala medier?

5: Hur är du mot henne?

6: Skriver hon med andra?

7: Är hon beskyddande? (skulle hon vara rädd att något skulle hände om du var ute sent)