Hur väl känner du mig?

1: Vilken artist avskyr jag?

2: Varför tycker jag om djur?

3: Har jag lätt finna förtroende hos andra?

4: Vilken är min dröm bil?

5: Är jag pålitlig?

6: Vad tycker jag om människor?

7: Vilket ordspråk går jag efter?