Hur väl känner du mig ?

1: Hur gammal är jag ?

2: Vilken skola går jag på ?

3: vad heter jag i mellannamn ?

4: Hur lång är jag ?

5: vad är jag ?

6: När är jag född ?

7: Är jag i ett förhållande?

8: vad har jag för mobil?

9: hur mycke pengar spenderar jag varje månad?