Hur väl känner du mig?

1: Är jag kär i någon?

2: Favorit ämne?

3: Favorit artist

4: Favorit mat?

5: Favorit högtid?

6: Favorit årstid?