hur väl känner du mig egentligen.

1: vad heter jag .

2: vad heter jag i mellan namn.

3: på villket datum månad och år är jag föd på.

4: vad heter jag i efternamn.

5: vad är min favorit mat.

6: vad är min favorit aktivitet.

7: vad är min favorit färg

8: vad betyder mest för mig .

9: vilket ämne i skolan tyker jag om mest.

10: vad heter den jag är kär i.