Hur väl känner du Merissa?

1: Vad dricker Merissa helst?

2: Var jobbar Merissa?

3: Var kommer Merissa ifrån?

4: Var drömmer Merissa om att jobba?

5: Varför är Merissa här?