Hur väl känner du din lärare?

1: Vet du vad han/hon heter i efternamn?

2: Kan du namnen på din lärares familjemedlemmar?

3: Brukar du prata med hen om saker som sker hemma hos dig eller din lärare?

4: Kan din lärare namnet på dina familjemedlemmar?

5: Är du lärarens favorit?

6: Om du är tsm med någon vet din lärare om det.